WTW WTW.im » Polityka prywatności (Facebook)
Najgorszy komunikator, ever.

Polityka prywatności

Nie zapisujemy, nie zbieramy, nie używamy i nie ujawniamy stronom trzecim żadnych danych z profili facebooka (bo ich nie mamy).
Wszystkie dane są zapisane tylko i wyłącznie na twoim lokalnym komputerze, nasze serwery nic do nich nie mają. Jesteś jedyna osobą odpowiedzialną za swoje dane, jeśli tylko chcesz możesz jej usunąć - kasując profil FB z aplikacji.

Privacy policy

We do not store, collect, use, share or disclose, any facebook user information (because we don't have them). All profile data are stored on Your local computer, our servers have nothing to do with Your Facebook account data.
You're the only one responsible for Your data, and if You only want, You can remove all of them just by removing FB profile from the application.